Blog

Đạt được sự hài hòa trên khuôn mặt: Tổng quan về phẫu thuật định hình lại trán thẩm mỹ

Đạt được sự hài hòa trên khuôn mặt: Tổng quan về phẫu thuật định hình lại trán thẩm mỹ

Tổng quan về thẩm mỹ định hình trán của bác sĩ Quân Ngô - kỹ thuật làm hài hòa khuôn mặt

Đọc thêm
Mũi tên - Mẫu luồng web Medica
Nâng cao độ chính xác trong phẫu thuật thu nhỏ hàm: Tích hợp lập kế hoạch 3D và in ấn với bác sĩ Quân Ngô

Nâng cao độ chính xác trong phẫu thuật thu nhỏ hàm: Tích hợp lập kế hoạch 3D và in ấn với bác sĩ Quân Ngô

Phẫu thuật thu nhỏ hàm: sự cộng sinh của đổi mới phẫu thuật và tiến bộ công nghệ

Đọc thêm
Mũi tên - Mẫu luồng web Medica
Hướng dẫn tiến bộ phẫu thuật cằm

Hướng dẫn tiến bộ phẫu thuật cằm

Tiến bộ lập kế hoạch 3D trong phẫu thuật cằm.

Đọc thêm
Mũi tên - Mẫu luồng web Medica
Phẫu thuật thu nhỏ má

Phẫu thuật thu nhỏ má

Phẫu thuật thu nhỏ má với bác sĩ Quán Ngô: độ chính xác, đổi mới và cải tiến lâu dài.

Đọc thêm
Mũi tên - Mẫu luồng web Medica
Cách tiếp cận toàn diện để làm mềm các đặc điểm khuôn mặt góc cạnh

Cách tiếp cận toàn diện để làm mềm các đặc điểm khuôn mặt góc cạnh

Tiến sĩ Quân Ngô: Làm mềm khuôn mặt góc cạnh thông qua những tiến bộ mô hình 3D

Đọc thêm
Mũi tên - Mẫu luồng web Medica
Tổng quan toàn diện về quy trình kéo dài cằm

Tổng quan toàn diện về quy trình kéo dài cằm

Tiến sĩ Quân Ngô: Mô hình 3D và Chuyên môn Phẫu thuật trong Quy trình kéo dài cằm

Đọc thêm
Mũi tên - Mẫu luồng web Medica
Bác sĩ Quán Ngô dẫn đầu Khóa học Siêu âm vi phẫu Liverpool thành công, trao quyền cho các bác sĩ phẫu thuật nâng cao kết quả bệnh nhân thông qua phẫu thuật hỗ trợ siêu âm

Bác sĩ Quán Ngô dẫn đầu Khóa học Siêu âm vi phẫu Liverpool thành công, trao quyền cho các bác sĩ phẫu thuật nâng cao kết quả bệnh nhân thông qua phẫu thuật hỗ trợ siêu âm

Bác sĩ Quán Ngô dẫn đầu khóa học siêu âm vi phẫu thành công

Đọc thêm
Mũi tên - Mẫu luồng web Medica
Bài thuyết trình vi phẫu bạch huyết tại Hội nghị chuyên đề Sydney

Bài thuyết trình vi phẫu bạch huyết tại Hội nghị chuyên đề Sydney

Bác sĩ Quán Ngô chia sẻ những hiểu biết mới nhất về vi phẫu bạch huyết

Đọc thêm
Mũi tên - Mẫu luồng web Medica
Phẫu thuật Nữ tính hóa khuôn mặt ở Sydney

Phẫu thuật Nữ tính hóa khuôn mặt ở Sydney

Đạt được sự nữ tính với độ chính xác phẫu thuật và chuyên môn mô hình 3D với Tiến sĩ Quân Ngô

Đọc thêm
Mũi tên - Mẫu luồng web Medica
Phẫu thuật hàm để đạt được sự đối xứng trên khuôn mặt

Phẫu thuật hàm để đạt được sự đối xứng trên khuôn mặt

Hiểu về phẫu thuật chỉnh hình

Đọc thêm
Mũi tên - Mẫu luồng web Medica
Phẫu thuật đục lỗ có hỗ trợ siêu âm: Nâng cao kết quả bệnh nhân với bác sĩ Quán Ngô

Phẫu thuật đục lỗ có hỗ trợ siêu âm: Nâng cao kết quả bệnh nhân với bác sĩ Quán Ngô

Phẫu thuật vạt do bác sĩ Quán Ngô hỗ trợ siêu âm: Cải thiện kết quả, độ chính xác và thẩm mỹ

Đọc thêm
Mũi tên - Mẫu luồng web Medica
Khám phá toàn diện về phẫu thuật cạo râu xương mặt ở Sydney: Chính xác, Công nghệ và Chăm sóc lấy bệnh nhân làm trung tâm

Khám phá toàn diện về phẫu thuật cạo râu xương mặt ở Sydney: Chính xác, Công nghệ và Chăm sóc lấy bệnh nhân làm trung tâm

Kết hợp độ chính xác, công nghệ mới nhất và chuyên môn phẫu thuật: cạo xương mặt

Đọc thêm
Mũi tên - Mẫu luồng web Medica
Biểu tượng Chevron - Mẫu Webflow Medica